لینک ها

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

شهرداری مشهد

انجمن اسلامی مهندسین خراسان

ساعت

تقویم

تقویم

عکس ها


مطلب روز

:آگهی اشتغال

با توجه به آگهی در روزنامه خراسان موسسه در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان فنی هنرستان ها که شرایط موسسه را دارا باشند جهت ایجاد اشتغال ثبت نام نماید.

لطفا فرم موجود در لینک زیر را تکمیل و به صورت ایمیل یا فاکس یا حضوری ارسال نمایید.

فرم ثبت نام

 

 

مطالب گذشته

اهمیت انفاق در اسلام قسمت اول

اهمیت انفاق در اسلام قسمت دوم

اهمیت انفاق در اسلام قسمت سوم

اهمیت انفاق در اسلام قسمت چهارم