لینک ها

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

شهرداری مشهد

انجمن اسلامی مهندسین خراسان

ساعت

تقویم

تقویم

عکس ها


(اهمیت انفاق در اسلام (4

پیامبر (ص) در حدیثی آداب انفاق را اینطور می فرماید : هنگامی که حاجت مندی از شما چیزی بخواهد گفتار او را قطع نکنید تا تمام مقصود خویش را بیان کند سپس با وقار و ادب به او پاسخ بگویید یا چیزی را که در قدرت دارید در اختیارش بگذارید و یا به طرز شایسته ای او را بازگردانید زیرا ممکن است سوال کننده فرشته ای باشد که مامور امتحان شماست تا ببیند در برابر نعمت هایی که خداوند به شما ارزانی داشته چگونه عمل می کنید. انفاق هایی که توام با ریاکاری و خودنمایی است همانند قطعه سنگی صاف است که بر آن قشر نازکی از خاک باشد و بذرهایی در آن افشانده شود، باران درشت به آن برسد و خاک ها و بذرها را بشوید و آن را صاف رها سازد آنها از کاری که کرده اند چیزی به دست نمی آورند. از امام صادق (ع) نقل شده که جمعی بود که از طریق رباخواری در زمان جاهلیت در راه خدا انفاق می کردند. خداوند آنها را از این کار نهی کرد و دستور داد از اموال پاک و حلال مثل منابع  و معادن و کشاورزی انفاق کنند. خداوند در آیات بعدی قرآن می گوید : به سراغ قسمت های ناپاک نروید تا از آن انفاق کنید در حالیکه خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر از روی اغماض و کراهت. از آنجا که بعضی از مردم عادت دارند همیشه از اموال بی ارزش و از مصرف افتاده خودشان انفاق کنند این جمله صریحا مردم را از این کار نهی می کند. اگر اموال بی ارزش انتخاب شود تحقیری است نسبت به نیازمندان که ممکن است علی رغم تهیدستی مقام بلندی از نظر ایمان و انسانیت داشته باشند. در ادامه آیات انفاق به یکی از موانع مهم آن که وسوسه های شیطانی می باشد برخورد می کنیم که می فرماید : شیطان به هنگان انفاق به شما وعده فقر و تهیدستی می دهد بعلاوه او شما را وادار به معصیت می کند ولی خداوند به شما وعده آمرزش و فزونی می دهد. زیرا انفاق به ظاهر چیزی از شما کم می کند ولی در واقع به سرمایه شما می افزاید هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی و باز در آیه(271) <اِن تُبدو الصدقات> اگر انفاق ها را آشکار کنید خوب است و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید برای شما بهتر است. در بعضی از احادیث تصریح شده که انفاق های واجب بهتر است اظهار گردد مثل زکات ولی انفاق های مستحب بهتر است مخفیانه انجام گیرد زیرا بخشی از گناهان شما را می پوشاند مثل کمک به نیازمندان تا آبروی آنها حفظ گردد.